The Annual Meeting of the ISHR Israeli Subsection
קול קורא
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לחקר הלב
 
הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון,
באר-שבע, יום ה' 2 ביוני 2202

מטרת הכינוס להוות מקום מפגש והצגת עבודות לסטודנטים, חוקרים וקלינאים-חוקרים העוסקים במחקר קרדיווסקולרי על היבטיו השונים. בדומה לעבר הכינוס ישים דגש על הצגת עבודות של סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים.

הכנס יתן במה לחוקרים צעירים וסטודנטים לתואר במגוון תחומים.

בנוסף, תתקיים הצגת פוסטרים (כולל תחרות פוסטר מצטיין) והתחרות הרצאות ע"ש רנה ירום.

המצגות יהיו בשפה האנגלית.

 

הנחיות להגשת תקצירים :

רשאים להגיש תקצירים סטודנטים לתואר שני ושלישי, בתר-דוקטורנטים ובעלי תואר שלישי שסיימו לימודיהם בחמש השנים האחרונות.

מגיש התקציר גם יציג אותו בכנס.

כתובת מייל להגשת תקצירים:    israelishr@gmail.com

 

המועד האחרון להגשת תקצירים: 14באפריל

 

התחרות ע"ש פרופ' רנה ירום

האיגוד מעודד השתתפות של חוקרים צעירים לתארים מתקדמים בתחרות ע"ש פרופ' רנה ירום ז"ל. התחרות מיועדת לאפשר לחוקרים צעירים הרואים את עתידם במחקר בתחום, להציג את עבודתם בכנסים בין לאומיים.

השולח/ת את התקציר מתבקש/ת לציין במכתב ההפניה שהתקציר מיועד לתחרות. תקציר שלא התקבל להצגה במושב רנה ירום יועבר להצגת במושבים אחרים או פוסטרים. 

פורמט הגשת התקציר מפורט בקישור המצורף: